Onze visie: Fokken en selecteren

Fokken lijkt “simpel” op papier maar is dat zeker niet in de praktijk. Er komt veel meer bij kijken dan men vaak denkt. Wij selecteren de honden dan ook niet zomaar, maar steken veel tijd in het maken van de juiste keuzes. Stambomen naast elkaar leggen, goed onderzoek doen naar ziektes en/of afwijkingen in een genenpool, exterieur & gedrag beoordelen zijn een aantal punten van het selectiecriteria waar wij mee werken.

Wij willen graag functioneel gebouwde honden fokken met een goed karakter die geschikt zijn voor het “werk”. Met het “werk” bedoelen wij een hond die zich prima staande kan houden in de jachtpraktijk en de maatschappij. Maar ook honden die op wedstrijd gebied hoge ogen kunnen gooien. Dat kan in diverse disciplines voor de jacht, maar ook in niet jacht gerelateerde honden sporten zoals agility (behendigheid), hoopers (een afgeleide van agility), gehoorzaamheid en tal van andere sporten.

Wij zijn voorstander van het opnemen van de hond in de gezinssituatie in huis. Fulltime de hond in een buitenkennel plaatsen geniet dan ook niet onze voorkeur.

Doelstelling rasverenigingen
Quot homines, tot sententiae. Zoveel mensen, zoveel meningen. Ook binnen rasverenigingen verschillen de diverse meningen omtrent doelstellingen en/of fokbeleid. Waarin we met zijn allen hetzelfde denken is dat we allemaal gezonde en rastypische Weimaraners willen fokken en behouden.

Onze belangrijkste doelstelling is het bevorderen van de gezondheid van het ras en het behouden van de genenpool. Het exterieur is hierin voor ons een onderdeel van dit geheel, maar is niet onze hoofd prioriteit.

Uiteraard zijn we voorstander van exterieur technisch goed gebouwde honden en voldoen onze honden aan de gestelde eisen. Onze honden worden meerdere malen voorgebracht bij een ras specialistische keurmeester die het exterieur beoordeelt. Dit proberen we 2 tot 3 keer te doen in Nederland en 1 keer in Duitsland bij de rasvereniging.

Onze focus ligt in het behouden en overdragen van de genenpool. Elke volgende generatie binnen onze fokkerij proberen wij te verbeteren door middel van het beste erfelijke materiaal door te zetten. Wij kijken hierbij naar gezondheid, karakter en genoemde prestaties binnen de diverse hondensporten. De jachthondensport is daar bij ons een wezenlijk onderdeel van. Dit gaat ons in het algemeen goed af.

Wij houden rekening, bij de ouderdieren, met het inteelt coëfficiënt waarbij we deze berekenen over ten minste 8 generaties. Het percentage hiervan proberen we relatief laag te houden.

Al deze keuzes maakt dat voor al onze pups, door de vereniging de Weimarse Staande Hond, een fokcertificaat wordt afgegeven.

Onze verantwoording en de verantwoording voor pup kopers:
Fokken brengt met zich mee dat ook de met liefde gefokte pups ons huis weer zullen gaan verlaten. Pups die ontstaan zijn uit door ons bewust gemaakte keuzes. Het is dan ook niet makkelijk om voor elke pup mensen te vinden die dezelfde normen en waarden hanteren als het gaat om het houden van een hond. Wij streven daar echter wel naar! Wij verwachten van onze pupkopers dat zij de hond liefdevol behandelen en opvoeden en daar met de juiste verantwoording mee omgaan. Zoals wij ook met onze honden omgaan of omgegaan zijn.
De opvoeding van een pup is niet altijd even makkelijk en kost veel tijd, energie en geld. Een pup heeft aandacht, de juiste opvoeding en (medische) verzorging nodig waar zeker niet te licht over gedacht moet worden!

De eerste anderhalf jaar heeft een pup (daarna jonge hond) veel impact op je leven. Des te meer tijd en energie je in die eerste anderhalf jaar steekt, des te meer profijt heb je er van als de hond opgroeit en ouder wordt. Alles wat je er in stopt gaat je veel opleveren. Je zult er een fijne, plezierige en leukere hond door krijgen. Het werkt echter ook andersom. Alles wat je verzuimt om te doen omdat je er niet de tijd en energie in steekt krijg je terug als ze ouder worden. De oudere hond gaat het product worden van wat jij er van gemaakt hebt. Investeren in die eerste periode maakt dat je een goed luisterend maatje gaat krijgen waar je vreugde en verdriet mee kunt delen.

Pupkopers en onze verwachting daarvan
Wij verwachten van onze pup kopers dat zij niet alleen een puppycursus gaan volgen maar daarna ook doorgaan. Het liefst nog één of twee vervolgcursussen. Het volgen van jacht gerelateerde cursussen, daar waar de hond voor gefokt is, zal onze voorkeur genieten. Naast het feit dat deze investering de hond goed zal doen is dit ook voor de baas die er mee traint een goed leerproces. Naast dat je steeds beter je hond en zijn gedrag zult gaan begrijpen en onderkennen, gaat dit ook zorg dragen voor een sterkere band tussen baas en hond.

Besef je dus heel goed dat je iets aangaat waar je zeker 10 jaar, maar hopelijk 12 jaar of langer aan vast zit en verantwoordelijk voor bent! Waar nodig zijn wij altijd bereid om te ondersteunen, dit doen wij met alle liefde en plezier. Wij zullen dus ook gevraagd maar ook ongevraagd advies geven, omdat wij het beste voor hebben met elke door ons gefokte pup.