Nesten bij van de Pauwenkamp

Af en toe fokken we een nest conform de reglementen van de Vereniging De Weimarse Staande Hond.
In het Menu kunt u alle nesten van ons terugvinden.